Skip to content Skip to footer
Mladine 36, 48260 Križevci

Blog Standard

TESLA MED

Revolucionarni uređaj za fizikalnu terapiju bez kontraindikacija u primjeni Terapija koja se može primjenjivati i kod osoba s pacemakerom, metalnim implantatima i malignim oboljenjima Tehnologija za terapiju svih vrsta boli …

Read More

Neurorazvojnu Bobath terapiju (NRB)

Bobath koncept interdisciplinarni, individualni terapeutski  pristup razvijen na neurofiziološkoj osnovi primjenjuje se u rehabilitaciji djece s oštećenjem središnjeg živčanog sustava, poremećaja kretanja i tonusa muskulature  temelji se na…

Read More

Terapija udarnim valom

Udarni val iznimno je efikasan, precizan i visoko učinkovit u rehabilitaciji mišićno koštanog  sustava.Udarni val je neinvazivna procedura koja se koristi kod problema kao što su kalcifikacija tetiva u ramenom…

Read More

Kinesiotaping

Kinesiotaping predstavlja terapeutsku tehniku pri kojoj se koriste elastične terapijske trake s biomehaničkim djelovanjem.Utemeljitelj ove metode je japanac Kenzo Kase koji je shvatio da se uporabom ovih terapijskih elastičnih traka…

Read More