Skip to content Skip to footer
Mladine 36, 48260 Križevci

Impressum

Pravni oblik:
Ustanova

Naziv:

Ustanva za zdravstvenu njegu MEDIVIVA
OIB: 41819745962

Ustanva za zdravstvenu skrb MEDIVIVA plus
OIB: 41819745962

Adresa: Mladine 36,

Križevci 48 260, Hrvatska

Transakcijski račun: IBAN: HR7423600001102591927

Naziv banke: Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb
SWIFT kôd (BIC): ZABAHR2X

Upisano u sudski registar Trgovački sud u Bjelovaru, Hrvatska pod registracijskim brojem :
– Ustanva za zdravstvenu njegu MEDIVIVA – 070148657
– Ustanva za zdravstvenu skrb MEDIVIVA plus – 010114756

Osobe ovlaštene za zastupanje Ustanove  za zdravstvenu njegu Mediviva i Ustanove Mediviva plus: Renata Deduš.

Web:  https://mediviva.hr
E-mail: ustanovamediviva@gmail.com
Web dizajn:  webbera.eu

Reklamacije i prigovori

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Ustanova za zdravstvenu njegu Mediviva i Ustanova Mediviva plus omogućuje svim klijentima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Ustanove Medivive odnosno putem elektroničke pošte tj. e-maila.  Na sve primjedbe i prigovore Ustanova  za zdravstvenu njegu Mediviva će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Klijent treba navesti točne podatke za primitak odgovora / reklamacije.

Pisane prigovore možete poslati na adresu:
Ustanova za zdravstvenu njegu Mediviva
Adresa: Mladine 36, Križevci 48 260, Hrvatska

ili na email adresu

ustanovamediviva@gmail.com

Podrška prema klijentu nam je najvažniji prioritet u poslovnom odnosu. Na sve e-mail-ove odgovaramo u najkraćem mogućem roku.